Lista på aktieägare

Aktieägare
%
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN
14.26 %
UBP CLIENTS ASSETS-SWEDEN
10.50 %
HENRIK OHLDIN
7.47 %
AVANZA PENSION
6.70 %
PALMSTIERNA INVEST AB
5.12 %
LINDEBLAD VENTURES AB
5.12 %
RBCB LUX UCITS EX-MIG
5.08 %
SWEDBANK FÖRSÄKRING
4.27 %
NORDEA LIVFÖRSÄKRING AB
4.00 %
CBLDN-SAXO BANK A/S
3.89 %

Övriga
33.59 %

Summa
100%

Listan avser ägandet per 2023-06-30. Informationen uppdateras halvårsvis.

Senast uppdaterad: 2023-07-20