Lista på aktieägare

Aktieägare
%
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN
14.26 %
UBP CLIENTS ASSETS-SWEDEN
10.50 %
HENRIK OHLDIN
7.47 %
AVANZA PENSION
6.64 %
RBCB LUX UCITS EX-MIG
5.51 %
PALMSTIERNA INVEST AB
5.12 %
LINDEBLAD VENTURES AB
5.12 %
SWEDBANK FÖRSÄKRING
4.27 %
NORDEA LIVFÖRSÄKRING AB
3.99 %
CBLDN-SAXO BANK A/S
3.89 %

Övriga
33.23 %

Summa
100%

Listan avser ägandet per 2023-12-31. Informationen uppdateras halvårsvis.

Senast uppdaterad: 2024-01-09