Lista på aktieägare

Aktieägare
%
UBP CLIENTS ASSETS - SWEDEN
13.7 %
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN
11.7 %
PATRIK OHLDINS DÖDSBO
9.7 %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION
8.5 %
LINDEBLAD VENTURE AB
5.9 %
PALMSTIERNA INVEST AB
5.8 %
SWEDBANK FÖRSÄKRING
5.6 %
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB
5.2 %
CBLDN-SAXO BANK A/S
5.1 %
Kimstad Invest AB
3.0 %

Övriga
25.8 %

Summa
100%

Listan avser ägandet per 2022-12-31. Informationen uppdateras halvårsvis.

Senast uppdaterad: 2023-05-15