Lista på aktieägare

Aktieägare
%
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN
14.26 %
UBP CLIENTS ASSETS-SWEDEN
10.50 %
RBCB LUX UCITS EX-MIG
6.25 %
BENGT JULANDER
6.13 %
HENRIK OHLDIN
5.75 %
LINDEBLAD VENTURES AB
5.12 %
AVANZA PENSION
5.0 %
PALMSTIERNA INVEST AB
4.25 %
CARLBERGSSJÖN AB
3.16 %
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB
3.15%

Övriga
36.43 %

Summa
100%

Listan avser ägandet per 2024-06-28. Informationen uppdateras halvårsvis.

Senast uppdaterad: 2024-07-09