Lista på aktieägare

Aktieägare
%
UBP CLIENTS ASSETS - SWEDEN
13.7 %
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN
11.7 %
PATRIK OHLDINS DÖDSBO
9.7 %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION
8.4 %
LINDEBLAD VENTURE AB
5.9 %
PALMSTIERNA INVEST AB
5.6 %
SWEDBANK FÖRSÄKRING
5.5 %
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB
5.2 %
CBLDN-SAXO BANK A/S
5.1 %
KIMSTAD INVEST AB
3.3 %

Övriga
25.9 %

Summa
100%

Listan avser ägandet per 2021-12-31. Informationen uppdateras halvårsvis.

Senast uppdaterad: 2022-01-12