Valberedning

Valberedningen i Freemelt Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman den 23 maj 2024 och utgörs av:

Peter Wolpert representerar Industrifonden
Erik Nerpin representerar Carlbergssjön AB
Johan Wachtmeister representerar Palmstierna Invest AB

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till admin@freemelt.com.

Senast uppdaterad: 2023-11-15