Valberedning

Valberedningen i Freemelt Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman den 25 maj 2023 och utgörs av:

Peter Wolpert (VD) representerar Industrifonden
Erik Nerpin (Styrelseordförande & medgrundare) representerar Blasieholmen Investment Group

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till admin@freemelt.com.

Senast uppdaterad: 2023-03-24