Finansiella rapporter

Moderbolaget Freemelt Holding AB började verksamheten 2021. Den första rapporten kommer därför att vara Q2 kvartalsrapport 2021. Se Finansiell kalender för kommande rapporter.

Prenumerera

Senast uppdaterad: 2021-07-05