Bolagsstyrning

Freemeltkoncernen består av två bolag, moderbolag Freemelt Holding AB samt dotterbolaget Freemelt AB. Freemelt Holding ABs aktier är noterade för handel på Nasdaq First North Growth Market och Freemelt AB är direkt helägt av bolaget.

Senast uppdaterad: 2021-07-05