Bolagsstyrning

Freemeltkoncernen består av tre bolag, moderbolag Freemelt Holding AB, dotterbolaget Freemelt AB samt Freemelt Deutschland GmbH som är dotterbolag till Freemelt AB. Freemelt Holding ABs aktier är noterade för handel på Nasdaq First North Growth Market och Freemelt AB är direkt helägt av bolaget.

Senast uppdaterad: 2021-11-03