eMELT möjliggör innovativ serieproduktion för italiensk industri

9 feb 2024 | Regulatory

Nasdaq First North-noterade Freemelt – ett deep-tech, green-tech företag vars banbrytande lösningar skapar nya förutsättningar för snabb tillväxt inom 3D-printing har ingått ett strategiskt samarbete med WEAREAM, Italien. Avtalet innebär att en eMELT-iD maskin skall installeras i WEAREAM:s verksamhet och att de två företagen skall samarbeta med syftet att accelerera 3D-printing som tillverkningsmetod för industriell serieproduktion.

Företag inom industrisektorn som övergår från konventionell tillverkning till 3D-printing står inför utmaningar när det gäller kompetens och stöd inom applikations- och produktutveckling. Dessa brister utgör ett väsentligt hinder för en smidig övergång till serieproduktion med 3D-printing och är en avgörande aspekt för den industriella revolutionen mot en mer innovativ, kostnadseffektiv och hållbar tillverkningsindustri.

WEAREAM, ett kompetenscenter med omfattande kunskap och erfarenhet inom 3D-printing, med huvudkontor i Lombardiet, Italien. Italien är idag en av de globalt ledande marknaderna inom 3D-printing. Det senaste decenniet har den italienska marknaden för 3D-printing växt med ca 20%, med förväntad acceleration de kommande åren. Den norra regionen har under många år varit ett kluster av innovativa företag i framkant av forskning, design och ingenjörskonst. Italienska industriföretag driver industrialiseringen av 3D-printing och med stöd från EU och den italienska regeringen har de tagit en globalt ledande position. Italienska företag har varit framgångsrika inom flera 3D-printade applikationer de senaste åren, varav turbinblad för flygindustrin och ortopediska implantat är de mest utmärkande.

För att ytterligare accelerera industrialiseringen av 3D-printing har Freemelt och WEAREAM ingått ett strategiskt samarbete där WEAREAM skall installera en eMELT-iD maskin i sin verksamhet med produktionsstart i juli 2024. Freemelt med sin unika teknologi och produktutbud tar en aktiv roll i arbetet att accelerera industrialiseringen av 3D-printing i syfte att öka konkurrenskraften inom den italienska industrin.

Freemelts VD Daniel Gidlund kommenterar:
”Freemelt och WEAREAM är en perfekt match! Det är precis den här typen av strategiskt samarbete som tillverkningsindustrin efterfrågar – aktörer som stödjer industriföretag med kompetens och applikationsutveckling i övergången till serieproduktion med 3D-printing.”

Gidlund fortsätter:
”Detta strategiska partnerskap innebär att eMELT och elektronstråleteknologin tar ytterligare ett viktigt steg mot att etablera Freemelt och eMELT som den ledande teknologin för innovativ serieproduktion av industriella applikationer”

WEAREAM VD Paolo Folgarait kommenterar:
”Detta strategiska partnerskap mellan WEAREAM och Freemelt möjliggör båda företagens fulla potential. Tillsammans kommer vi att hjälpa industriella kunder med att implementera E-PBF teknologin (Electron Powder Bed Fusion) som en ny innovativ tillverkningsmetod för nya material och applikationer. Vi är mycket stolta och förväntansfulla över partnerskapet med Freemelt.”

WEAREAM CTO Maurizio Romeo fortsätter:
Med vår långa erfarenhet och kompetens inom E-PBF teknologi är WEAREAM en perfekt partner för Freemelt. Tillsammans kommer vi att säkerställa att eMELT implementeras som en effektiv tillverkningsprocess för industriell serieproduktion inom applikationer där nya material och banbrytande teknologier utgör en betydande roll.

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2024-02-09