Freemelt ändrar redovisningsmetod för goodwill – nyttjandeperioden förkortas till 5 år

11 apr 2023 | Regulatory

Nasdaq First North-listade Freemelt ändrar nyttjandeperioden för goodwill för att harmoniera med redovisningsregelverket K3. Den huvudsakliga förändringen blir att koncernens goodwill skrivs av på fem år istället för som tidigare på tio år. Beslutet att ändra goodwillavskrivningen är en ren bokföringsteknisk åtgärd och har ingen effekt på kassaflödet.

Koncernens goodwill uppstod inför noteringen på Nasdaq First North som ett resultat av att Holdingbolaget Freemelt Holding AB (publ) förvärvade det operativa bolaget Freemelt AB via en apportemission. Det är denna kvarvarande balansräkningspost som nu justeras.

Justeringen gäller från 2022 och framåt. Därmed justeras resultat- och balansräkning för 2022. Åtgärden innebär att resultatet i fjol påverkas negativt med 23,8 miljoner kronor. Goodwillposten beräknas vara helt avskriven år 2026.

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2023-04-11