Freemelt beviljas patent i Japan för katodteknologi – hjärtat i bolagets teknik

5 jun 2023

Nasdaq First North-listade Freemelt – ett högteknologiskt kommersiellt bolag vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar för snabb tillväxt inom 3D-printing – har beviljats patent i Japan för viktiga lösningar i produkternas elektronkanon. Patentet avser katoden, hjärtat i bolagets teknologi, och är det första patentet i patentfamiljen ”Electron Gun Cathode Technology”. Patentprocessen för Nordamerika, Kina och Europa pågår.

Patentet gäller elektronkanonen som är det delsystem i Freemelts produkter som avger elektronerna och formar dem till en högenergetisk stråle. Elektronerna kommer från den upphettade katoden och accelereras till halva ljushastigheten för att styras till att skiktvis smälta metallpulvret och därigenom bilda färdiga komponenter i Freemelts system. Det betyder att detta patent skyddar själva kärnan i Freemelts unika utformning av elektronstråleteknologin.

"Japan har en potential att bli en viktig marknad inom 3D-printing med elektronstråleteknik. Det är en framgångsrik nation vad gäller att driva förändring med hjälp av avancerade lösningar, bland annat inom elektrifieringen av bilindustrin som är en viktig marknad för oss, säger Daniel Gidlund, Freemelts vd, och fortsätter:

”Det är också ytterligare en bekräftelse på den fina innovationsförmåga vårt team levererar, något som har imponerat på mig ända sedan jag tog vd-rollen på företaget.”

Designen som skyddas genom patentet möjliggör den viktiga förmågan att hålla kvar värmen i den delen av katoden som skjuter ut elektroner, detta genom avancerad termisk isolation. Det gör att Freemelt kan använda laseruppvärmning av katoden vilket ger en hög effekt och en skarp elektronstråle i en robust och kostnadseffektiv industriell design som ger användarna stor nytta, något som Freemelt är ensamma om att erbjuda inom 3D-printing.

”Vi har utvecklat en lösning helt inriktad på hög produktivitet med hög och noggrann kvalitet. En av de viktigaste sakerna som skiljer oss från våra konkurrenter är vår unika elektronkanon där vi har full kontroll över tillverkning och design av vår egenutvecklade, och nu patenterade, katodteknologi, säger Ulric Ljungblad, medgrundare och innovationschef på Freemelt.”

Parallella patentetansökningar för denna uppfinning pågår också i Europa, Nordamerika och Kina. Patentnumret i Japan är 2021-576773 och sträcker sig till 2040.

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2023-06-05