Freemelt beviljas patent i USA och Europa

28 jun 2022

– Ny metod att ta bort pulver i trånga utrymmen

Nasdaq First North-listade Freemelt – ett högteknologiskt tillväxtföretag vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar för snabb tillväxt inom 3D-printing – har fått patent beviljade i USA och Europa. Patenten avser en metod att ta bort pulver från svåråtkomliga utrymmen vilket möjliggör att industriella kunder kan tillverka mer komplexa detaljer.

I Freemelts 3D-skrivare sker tillverkning vid förhöjd temperatur för att öka produktivitet och förbättra materialegenskaper. Detta gör att pulverkorn i områden inuti den tillverkade detaljen ibland sitter fast efter tillverkning. Patenten ger skydd avseende en metod att ta bort det pulver som fastnat i exempelvis kylkanaler och andra trånga utrymmen och är generellt applicerbart på produkter tillverkade även med konkurrerande 3D-skrivare.

”Denna innovation ökar möjligheterna att använda 3D-skrivarteknologin inom fler applikationsområden och kan öka konkurrenskraften för våra kunder. Exempel på detta är värmeväxlare som ofta har väldigt många svåråtkomliga inre volymer,” säger Ulric Ljungblad, medgrundare och vd på Freemelt.

Patenten är beviljade i USA och Europa och är validerade i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Skyddet för detta sträcker sig fram till och med 26 mars 2039 i samtliga jurisdiktioner.

“Frostsprängning är en naturkraft som kan mala ner berg, här använder vi samma enkla princip för att möjliggöra att pulver frigörs från komplexa detaljer” säger Robin Stephansen medgrundare av Freemelt och uppfinnare av detta patent.

Länkar till patenten
United States Patent and Trademark Office (USPTO): https://uspto.report/patent/grant/11,298,880

European patent Office (EPO): https://data.epo.org/publication-server/document?iDocId=6761557&iFormat=0

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2022-06-28