Freemelt erhåller en order från en amerikansk kund – Accelererar kommersialiseringen av fusionsenergi

4 jul 2024

Freemelt har erhållit en order från en amerikansk kund på en förstudie inriktad på materialprocessutveckling och applikationsutveckling av volfram för användning inom fusionsenergi.

Kunden har erfarenhet och kompetens inom additiv tillverkning (AM) och krävande metaller så som volfram, kritiska för användning inom bland annat försvar och fusionsenergi. Kunden är känd för sitt aktiva arbete för att accelerera utvecklingen av fusionsenergi som en hållbar energikälla.

Energibranschen genomgår just nu en snabb utveckling, driven av tekniska framsteg och en ökad medvetenhet om behovet av att etablera hållbara, fossilfria energikällor, varav fusionsenergi fått stort intresse som en potentiell lösning. Fram till slutet av 2023 har totalt 6,21 miljarder USD (1) investerats i fusion genom privat och statlig finansiering och vi ser en global trend med ökat statligt intresse för utveckling av fusionskraft. USA, Japan, Tyskland och Storbritannien har etablerat statliga program för att stödja kommersialiseringen av fusionsenergi som en fossilfri energikälla och branschen förutspår att den första fusionsanläggningen kommer att leverera el till nätet före 2035 (1).

Volfram är ett kritiskt material för fusionsindustrin på grund av dess unika egenskaper, så som hög densitet, styrka och motståndskraft mot extrema temperaturer och slitage. Traditionell tillverkning av volframkomponenter är utmanande och kostsamt, särskilt när man strävar efter de högsta materialegenskaperna. Additiv tillverkning möjliggör lösningar på dessa utmaningar och möjliggör tillverkning av volframkomponenter med komplexa geometrier som är svåra eller omöjliga att uppnå med traditionella metoder. Dessutom bidrar AM till reducerat materialspill och förkortade produktionstider. Freemelts E-PBF (Electron Beam Powder Bed Fusion) teknologi är särskilt attraktiv eftersom den möjliggör effektiv tillverkning av volframkomponenter med färre designbegränsningar samtidigt som den uppnår de högsta materialegenskaperna. Detta gör det till ett idealiskt val för att producera kritiska komponenter för fusionsindustrin.

Kunden har beställt ett projekt från Freemelt, där Freemelt skall leverera en förstudie inom materialprocessutveckling och applikationsutveckling av krävande komponenter i volfram för användning inom fusionsenergi.

Freemelt VD Daniel Gidlund kommenterar:
“Jag är tacksam över att ytterligare en amerikansk kund har valt Freemelts E-PBF teknologi. Denna order bekräftar återigen Freemelts unika erfarenhet och förmåga att printa volframkomponenter, samt bidrar till ytterligare expansion i Nordamerika, en marknad under snabb tillväxt inom våra fokusindustrier, energi, försvar och medicinteknik. Förstudier likt denna är viktiga för Freemelts kommersialisering eftersom de är relaterade till krävande industriella applikationer som är väl lämpade för tillverkning via E-PBF teknologin och kommer med tiden att resultera i beställningar på industrimaskinen eMELT.”

Gidlund fortsätter:
”Vidare bekräftar denna order den viktiga roll Freemelts E-PBF teknik spelar för krävande material som volfram för användning i fusionskraftverk. Att tillhandahålla komponenter för applikationer inom fusionsenergi är extremt utmanande på grund av de svåra förhållanden som råder inne i reaktorerna, varför det är extra hedrade att Freemelt har fått förtroendet att stödja denna kund i detta uppdrag.”

Källa:
(1) Fusion Industry Association, under Fusion Industry Investment Passes $6bn – Fusion Industry Association  
www.fusionindustryassociation.org  

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2024-07-04