Freemelt erhåller en order från Saab Dynamics avseende applikationer till försvarsindustrin

26 mar 2024

Nasdaq First North-noterade Freemelt – ett deep-tech, green-tech företag vars banbrytande lösningar skapar nya förutsättningar för snabb tillväxt inom 3D-printing har erhållit en order från Saab Dynamics på en förstudie avseende materialprocessutveckling av komplexa material för nya innovativa lösningar inom försvarsindustrin.

Saab är ett globalt svenskt företag som erbjuder världsledande produkter, tjänster och lösningar inom försvar och civil säkerhet. Saab erbjuder ett brett produktutbud av komplexa system och tjänster baserat på omfattande forskning och utveckling. Med verksamhet på varje kontinent utvecklar, anpassar och förbättrar Saab kontinuerligt ny teknik för att möta kundernas föränderliga behov. Sverige rankas ofta som ett av världens mest innovativa länder. Detta som ett resultat av en framgångsrik samarbetsmodell, känd som ”Triple Helix”, där den akademiska världen, industri och regering gemensamt identifierar, forskar på och utvecklar innovativa teknologier och tjänster som uppfyller landets behov. Sveriges försvarsindustri har länge använt denna strategi, och Saab har en viktig ledarroll i detta arbete.

De senaste årens utmaningar och kriser, inklusive pandemin, politisk osäkerhet och pågående krig har skapat en ansträngd geopolitisk situation vilket har accelererat intresse och behov av att hitta mer innovativa tillverkningsmöjligheter, så som 3D-printing.

För att accelerera utvecklingen av nya produkter och etablera lokal tillverkning baserad på 3D-printing har Freemelt och Saab ingått ett första gemensamt projekt. Inom ramen för projektet skall Freemelt genomföra en förstudie baserat på Freemelts forskningsmaskin Freemelt ONE med inriktning på applikationer till försvarsindustrin.

Freemelts VD Daniel Gidlund kommenterar:
”Det är med stolthet vi adderar Saab som ytterligare ett globalt ledande industriföretag till vår kundlista! Under de senaste månaderna har vi sett ett ökat intresse för Freemelts produkter och tjänster från flera olika branscher som behöver anpassa sig till den nya geopolitiska situationen. Vi ser att stora industrier ökar sina investeringar i syfte att främja innovation i kritiska tillämpningar samt för att etablera lokal tillverkning för att säkra tillgängligheten av viktiga komponenter.”

Gidlund fortsätter:
”Med vår unika teknik och lösningar kommer Freemelt nu att ta en viktig och aktiv roll i att öka konkurrenskraften inom svensk industri. Vi ser fram emot att påbörja detta intressanta projekt, och har höga förväntningar på att det bara är början på ett långt och framgångsrikt samarbete mellan Freemelt och Saab.”

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2024-03-26