Freemelt får order inom fusionsforskning

13 feb 2023

– Ska utveckla nya metoder för 3D-printing i volfram till fusionskraftverk


Nasdaq First North-listade Freemelt – ett högteknologiskt kommersiellt företag vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar för snabb tillväxt inom 3D-printing – har fått en order på ett materialutvecklingsprojekt från United Kingdom Atomic Energy Authority, UKAEA. Uppdraget innebär att Freemelt ska utveckla metoder för tillverkning av 3D-printade detaljer i volfram för fusionskraftverk. Ordervärdet överstiger 1 miljon kronor.

Volfram har hög mekanisk hållfasthet, korrosionsbeständighet och en smältpunkt på 3 400 °C, vilket gör den lämplig för användning i industriella processer med extrema temperaturer, såsom fusionskraftverk.

"Vi utvecklar materialprocesser för volfram till eMELT, vår kommande industriella 3D-skrivare. Volfram är svårt att tillverka med traditionella metoder och är därför dyrt att producera. Med hjälp av vår elektronstråleteknik och vår programvara, Pixelmelt, utvecklar vi metoder för att möjliggöra storskalig produktion", säger Freemelts vd Daniel Gidlund och fortsätter:

"Vi ser fram emot att arbeta med UKAEA i deras försök att producera fusionsenergi för elnätet."

Fusionsenergi har potential att utgöra en säker, koldioxidfri och hållbar del av världens framtida energiförsörjning. UKAEA är världsledande inom forskning och utveckling inom fusionsenergi.

"Utveckling av fusionsenergi är en av de största vetenskapliga och tekniska utmaningarna i vår tid", säger doktor Miguel Zavala-Arredondo vid UKAEA.

I fusionskraftverk skapas energi på samma sätt som i solen genom att väteatomer slås samman och bildar helium. Denna reaktion sker vid temperaturer överstigande hundra miljoner grader. Strålningsvärmen från denna process är extrem och man vill därför använda de mest värmetåliga metallerna i kammarväggarna.

”Volfram är ett av de strategiska material som Freemelt satsar på och där vi har gjort stora framsteg under de senaste åren. När vi dessutom har möjlighet att få vara en del av den väldigt spännande utvecklingen inom förnybar energi är detta något vi som bolag är väldigt inspirerade och dedikerade till”, säger Daniel Gidlund.

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2023-02-13