Freemelt holding AB (publ) Kvartalsrapport Q1 2022

11 maj 2022 | Regulatory

Freemelt Holding AB (publ) vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar för en snabb tillväxt inom 3D-printing är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen uppstod 2021-06-17 när Freemelt Holding AB förvärvade Freemelt AB. Jämförelsesiffror för perioden saknas därför.

Koncernens nyckeltal

januari-mars Helår
(TSEK) 2022 2021 2021
Nettoomsättning 10 787 302
Rörelseresultat -9 952 -26 899
Resultat efter finansiella poster -9 995 -26 992
Balansomslutning 325 459 335 382
Soliditet 97% 97%

Väsentliga händelser under perioden, Q1

  • Tre Freemelt ONE system har levererats i enlighet med erhållna order från USA, Italien och Sverige.
  • Order på en Freemelt ONE har erhållits från The University of Texas i El Paso, USA.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Order på en Freemelt ONE har erhållits från Georgia Institute of Technology i USA.
  • Avtal har tecknats med två ledande amerikanska återförsäljare inom utrustning för forskning och utbildning med representation i arton delstater
  • Avtal har tecknats med en ledande återförsäljare i Turkiet

VD-ord i sammandrag
Freemelt visar på en kommersiell bärighet och kan redan uppvisa en rejäl tillväxt i försäljning. Bolaget är nu på väg mot att bli kassaflödesneutralt, om man bortser från de investeringar vi gör i utvecklingen av vår kommande industrimaskin.
Vi följer vår strategi med en snabb sälj- och expansionstakt. Hittills under 2022 har vi ingått avtal med tre nya agenter i USA och Turkiet. Vi ser att vår materialforskningsmaskin, Freemelt ONE, har en stor kommersiell potential och att vi ligger i framkant som leverantör av ett system för forskning och utveckling. Efterfrågan ökar och vi får löpande fler förfrågningar på systemet och en ström av nya ordrar. Sedan november har försäljningstakten varit nära en maskin per månad vilket betyder att vi nu nått en ny nivå i att omvandla det stora kundintresset för Freemelt ONE till ordrar.
Elektronstrålen är framtidssäkrad och tekniken i sig är på många sätt överlägsen den i våra konkurrenters maskiner som innehåller laser som energikälla. Vi är överlägsna på att styra strålen till exakt rätt ställe i varje mikrosekund – med vår hårdvara, mjukvara och dataarkitektur.
Sedan utgången av första kvartalet 2021 så har vi nästan fördubblat antalet anställda på Freemelt då vi gått från 16 anställda till 28. Under 2022 fortsätter vi bygga vår organisation för att möta pågående tillväxt och expansion och vi ser att vi närmast kommer fortsätta utöka våra resurser inom främst kundsupport och produktion för att möta den ökande försäljningstakten. Ytterligare saker som är värda att nämna är att vår produktionssite i Linköping har blivit varm i kläderna på rekordtid och lyckas leverera produkter i takt med de ökande ordervolymerna.

Länk till kvartalsrapporten
https://freemelt.com/investerare/finansiella-rapporter/?lang=sv

Certified adviser
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2022-05-11