Freemelt Holding AB (publ) kvartalsrapport Q2 2021

31 aug 2021 | Regulatory

Freemelt Holding AB (publ) som utvecklar och säljer 3D-skrivare, har nyligen tagit steget och noterat bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget presenterar nu sin första publika kvartalsrapport. Koncernen uppstod 2021-06-17 när Freemelt Holding AB förvärvade Freemelt AB. Koncernens resultat i denna rapport avser därmed perioden 2021-06-17 – 2021-06-30. Dotterföretaget Freemelt AB särredovisas för hela perioden.

Koncernens nyckeltal

April-Juni Januari-Juni Helår
(KSEK) 2021 2020 2021 2020 2020
Nettoomsättning
Rörelseresultat -2 033 -2 033
Resultat efter finansiella poster -2 033 -2 033
Balansomslutning 355 855 355 855
Soliditet 98% 98%

Väsentliga händelser under perioden
April – juni

  • Freemelt Holding AB har genomfört nyemissioner som tillfört bolaget ca 85 MSEK.
  • Freemelt Holding AB förvärvade 2021-06-17 Freemelt AB genom en apportemission.
  • Dotterföretaget Freemelt AB har under början av året erhållit order från KTH på två maskiner, varav en Freemelt ONE har levererats under perioden.

Väsentliga händelser efter perioden
Freemelt Holding AB noterades på Nasdaq First North Growth Market 2021-07-07.

Länk till kvartalsrapporten
https://freemelt.com/investerare/finansiella-rapporter/?lang=sv

Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2021-08-31