Freemelt Holding AB (publ) kvartalsrapport Q2 2023

10 aug 2023

Freemelt Holding AB (publ) vars banbrytande lösningar skapar nya förutsättningar för en snabb tillväxt inom 3D-printing – rapporterar resultatet för årets andra kvartal. Freemelt – noterat på Nasdaq First North Growth Market – är idag en av de ledande leverantörerna inom avancerad additiv tillverkning.

KONCERNENS NYCKELTAL

TSEK Apr – Jun 2023 Apr – Jun 2022 Jan – Jun 2023 Jan – Jun 2022 Helår 2022
Nettoomsättning 5 540 5 152 6 510 15 939 37 323
Rörelseresultat -22 890 -20 083 -46 965 -35 975 -67 647
Resultat efter fin. poster -22 901 -19 983 -46 988 -35 918 -67 593
Balansomslutning 287 888 299 639 287 888 299 639 268 624
Soliditet 96% 96% 96% 96% 96%
Periodens kassaflöde -16 212 -13 659 49 040 -26 203 -46 048

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN, Q2
Freemelt har:

  • erhållit en order av ett Freemelt One®-system från NC State University, The Center for Additive Manufacturing and Logistics (CAMAL)
  • beviljats patent i Japan och Kina för katodteknologi
  • stärkt sin närvaro i Nordamerika genom att etablera Freemelt-Americas, Inc, ett dotterbolag till Freemelt AB
  • visat goda resultat inom materialutvecklingsprojektet för UK Atomic Energy Authority (UKAEA) kopplat till fusionsenergi
  • definierat 2030 strategin
  • anställt Lisa Törsäter som marknads- och kommunikationschef – hon tillträder sin tjänst i augusti 2023
  • förstärkt organisationen inför fortsatt expansion genom att anställa Seshendra Karamchedu som produktchef för industriell tillverkning och Lars Ryberg som Key Account manager EMEA
  • tre nya styrelseledamöter med omfattande erfarenhet från bolag i expansionsfas; Lottie Saks, Mikael Wahlsten och Per Anell

VD-ord i sammandrag

Freemelt fortsätter att utvecklas enligt plan, även om den kommersiella aktiviteten under kvartalet var lägre än förväntat. Flera av de förväntade beställningarna har dragit ut på tiden. Med det sagt har vi inte tappat några affärer.

Inom vårt materialutvecklingsuppdrag från UK Atomic Energy Authority (UKAEA) har vi nått goda resultat. I första kvartalet erhöll Freemelt en order för att utveckla en materialprocess för volframprodukter avsedda för fusionskraftverk. Freemelt valdes för sin unika kompetens inom området. Resultaten så här långt är mycket lovande. Slutleverans beräknas ske under tredje kvartalet i år.

Det är värt att notera att aktiviteten är hög inom vår bransch vad gäller strukturaffärer – både sammanslagningar och förvärv. Vi ser det som ett positivt tecken för branschen eftersom det
indikerar att 3D-printing som tillverkningsteknik gör sig redo att på allvar konkurrera med
massproduktion inom traditionella tillverkningstekniker såsom gjutning och smide.

Freemelt har flera viktiga konkurrensfördelar som vi är övertygade kommer att säkerställa vår kommersiella framgång. Vid sidan av kostnadseffektivitet, flexibilitet och öppenhet är våra lösningars förmåga att bearbeta material som koppar, titan och volfram eftertraktad. Detta gör att intresset för vår industrimaskin eMELT är stort redan innan den första maskinen är installerad hos någon slutanvändare.

Vi har fortsatt att bygga upp vår organisation under kvartalet. Fokus ligger nu på att ta vara på de kommersiella möjligheter som finns. Som ett led i etableringen av vårt industrisegment har vi anställt en produktchef för industriskrivare som har stor industriell kompetens och erfarenhet från additiv tillverkning. Under kvartalet har vi också förstärkt teamet med en Marknads & Kommunikationschef, en Key Account Manager för EMEA-regionen och en Försäljningschef för den nordamerikanska organisationen.

Certified adviser
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se
Kontakter

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Gidlund, VD
daniel.gidlund@freemelt.com
070-246 45 01

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2023-08-10