Freemelt holding AB (publ) Kvartalsrapport Q3 2022

9 nov 2022

Freemelt Holding AB (publ) vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar för en snabb tillväxt inom 3D-printing är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen uppstod 2021-06-17 när Freemelt Holding AB förvärvade Freemelt AB.

Koncernens nyckeltal

  Juli-September Januari-September Helår
(TSEK) 2022 2021 2022 2021 2021
Nettoomsättning 8 007 178 23 946 178 302
Rörelseresultat -11 764 -10 350 -35 858 -12 383 -26 899
Resultat efter finansiella poster -11 768 -10 388 -35 805 -12 421 -26 992
Balansomslutning 298 973 343 652 298 973 343 652 335 382
Soliditet 97% 98% 97% 98% 97%

Väsentliga händelser under perioden, Q3

  • Ett Freemelt ONE system har levererats i enlighet med erhållen order från University of Maribor, Slovenien.
  • Ett Freemelt ONE system har levererats i enlighet med erhållen order från Georgia Institute of Technology, USA.
  • En order på Freemelt ONE har erhållits ifrån Carnegie Mellon University, USA.
  • Ett nytt patent har beviljats för den viktiga ProHeat®teknologin.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Daniel Gidlund tillträdde tjänsten som ny verkställande direktör den 3 oktober. Han ersatte grundaren Ulric Ljungblad, som på eget initiativ lämnade rollen som verkställande direktör. Daniel Gidlund kommer närmast ifrån Sandvik Mining & Rock Solutions, där han har haft rollen som Vice President Sales, Division Parts & Services. Ulric Ljungblad har tillträtt tjänsten som CIO, Chief Innovation Officer.
  • Transportskadan vid tidigare leverans till Georgia Institute of Technology är nu reglerad med försäkringsbolaget till ett fullvärde om 408 KUSD.

VD-ord i sammandrag
Freemelt fortsätter att utvecklas som ett kommersiellt bolag, och levererar ett starkt resultat med en omsättning på cirka 8 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Summerat till de två tidigare kvartalen är omsättningen hittills i år cirka 24 miljoner kronor, vilket är ungefär lika mycket som Freemelts samlade intäkter från det att företaget grundades i februari 2017 fram till början av 2022.

Vi har levererat två Freemelt ONE-system under perioden, ett till Slovenien och ytterligare ett till USA. Vi har också fått en order på ett Freemelt ONE-system samt beviljats ett nytt patent för den viktiga ProHeat®teknologin under det tredje kvartalet. Till det kan läggas att vår nye vd Daniel Gidlund är på plats sedan den 3 oktober.

Det går som planerat med utveckling av den nya industrimaskinen eMELT®, den kommer att lanseras på Formnextmässan i Frankfurt den 15 till 18 november. eMELT® utvecklas för storskalig produktion med 3D-printing, vilket tar oss till en helt ny fas som global leverantör av 3D-printinglösningar samt tjänster till industrikunder inom valda affärsvertikaler. eMELT® beräknas vara klar för första leverans till utvalda nyckelkunder i slutet av 2023 och den är framtagen för att kunna konkurrera med traditionell tillverkningsindustri vad gäller såväl kostnad som kvalitet och produktivitet.

Marknaden för 3D-printing i metall är i stark tillväxt och ökade med 16 procent under 2021. Marknadsundersökningsföretaget AM Power pekar på att FoU är den snabbast växande marknaden inom 3D-printing i metall, med en beräknad årlig tillväxt på 37 procent. Det här är väldigt positivt för Freemelt som via Freemelt ONE har fått ett stort erkännande av ledande universitet under det senast året. Därmed ser vi en ständigt växande efterfråga på Freemelt ONE både i Europa och i Nordamerika.

Med Daniel Gidlund som vår nya vd kommer vi fortsätta kommersialiseringen av bolaget utifrån de framgångar vi har i dag och komplettera med utveckling av nya produkter, tjänster, affärsmodeller samt vidareutveckla vår eftermarknad.

Länk till kvartalsrapporten
https://freemelt.com/investerare/finansiella-rapporter/?lang=sv

Certified adviser
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2022-11-09