Freemelt Holding AB (publ) kvartalsrapport Q3 2023

8 nov 2023 | Regulatory

Freemelt Holding AB (publ) vars banbrytande lösningar skapar nya förutsättningar för en snabb tillväxt inom 3D-printing – rapporterar resultatet för årets tredje kvartal. Freemelt – noterat på Nasdaq First North Growth Market – är idag en av de ledande leverantörerna av lösningar inom avancerad additiv tillverkning.

KONCERNENS NYCKELTAL

TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep helår
2023 2022 2023 2022 2022
Nettoomsättning 8 152 8 007 14 662 23 946 37 323
Rörelseresultat -17 696 -17 704 -64 661 -53 678 -67 647
Resultat efter finansiella poster -17 485 -17 708 -64 473 -53 625 -67 593
Balansomslutning 270 883 281 153 270 883 281 153 268 624
Soliditet 95% 97% 95% 97% 96%
Periodens kassaflöde -12 958 -16 920 36 082 -43 123 -46 048

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN, Q3
Freemelt har:

  • Erhållit en ny order på Freemelt® ONE från ett turkiskt universitet
  • Erhållit en ny order på Freemelt® ONE från Institutet för kärnteknik (ATOMKI) i Ungern
  • Med goda resultat avslutat materialutvecklingsprojektet för UK Atomic Energy Authority (UKAEA) kopplat till fusionsenergi
  • Etablerat en indirekt säljkanal via partner, avseende försäljning i Indien

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN, Q3
Freemelt har:

  • Tecknat ett genombrottsavtal med ett globalt ledande teknikföretag för industrimaskinen, eMELT
  • Ingått ett utökat samarbetsavtal med Texas A&M gällande industrialiseringen av additive tillverkning i USA
  • Lanserat eMELT-iD, en helt ny eMELT-modell och stärker sin position för lösningar av storskalig industriell 3D-printing

VD-ord i sammandrag
Freemelt har haft ett framgångsrikt tredje kvartal med två nya ordrar på Freemelt® ONE.
Det är en stark bekräftelse på det värde våra lösningar tillför materialforskningen och den tillverkande industrin.

Utvecklingen av industrimaskinen eMELT går enligt plan och vi ser ett stort intresse från marknaden. Freemelt® ONE, tillsammans med eMELT skapar en helt unik lösning som möjliggör en sömlös överföring från forskning- och utveckling till industriell serietillverkning, vilket blir en viktig konkurrensfördel för Freemelt.

Vi ser ett fortsatt ökat intresse för applikationer inom grundämnet volfram, framför allt inom förnybar energi, halvledare, medicinteknik samt försvarsindustrin. Vi har flertalet pågående diskussioner med institutioner och universitet både i Europa och i USA.

Strax efter periodens utgång, tecknade vi ett genombrottsavtal avtal gällande vår industrimaskin, eMELT. Kunden är ett globalt världsledande företag inom 3D-printing av volframprodukter. Avtalet innebär att Freemelt uppnår en ny viktig milstolpe och går in i en ny kommersiell fas, från forskning till massproduktion.

Jag är otroligt stolt över denna framgång samt hela teamet på Freemelt som tillsammans möjliggjort detta. Det har givit mig en ökad förväntan på kommande år, på en marknad i stor förändring. Att sälja eMELT, till skillnad från forskningsmaskinen Freemelt® ONE, handlar om nya intäktsströmmar i form av repetitiva intäkter och nya värdecentrerade
prissättningsmodeller kopplade till serviceavtal och eftermarknad.

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2023-11-08