Freemelt holding AB (publ) Kvartalsrapport Q4 och helår 2022

21 feb 2023 | Regulatory

Freemelt Holding AB (publ) vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar för en snabb tillväxt inom 3D-printing – avslutar 2022 starkt med bolagets hittills bästa kvartal. Freemelt – noterade på Nasdaq First North Growth Market – är i dag en av de ledande leverantörerna inom avancerad additiv tillverkning. Koncernen uppstod 2021-06-17 när Freemelt Holding AB förvärvade Freemelt AB.

Koncernens nyckeltal

  Oktober-December Januari-December Helår
(TSEK) 2022 2021 2022 2021 2021
Nettoomsättning 12 203 124 36 149 302 302
Rörelseresultat -259 -7 393 -14 280 -11 771 -11 771
Resultat efter finansiella poster -7 928 -14 571 -43 733 -26 992 -26 992
Balansomslutning 292 376 335 382 292 376 335 382 335 382
Soliditet 96% 97% 96% 97% 97%

Väsentliga händelser under perioden, Q4
Freemelt har:

 • Erhållit tre order på Freemelt ONE-system från Texas A&M University, University of Michigan och Bergische Universität Wuppertal.
 • Levererat fyra Freemelt ONE-system i enlighet med erhållna order från Carnegie Mellon University, University of Michigan, Bergische Universität Wuppertal, Georgia Institute of Technology.
 • Rekryterat Daniel Gidlund som CEO med tillträde i oktober.
 • Rekryterat Martin Granlund till ny CFO med tillträde under Q1 2023.
 • Valt in Ulric Ljungblad och Johannes Schleifenbaum i styrelsen för Freemelt Holding AB.
 • Lanserat industrimaskinen eMELT på Formnext-mässan i Frankfurt i november.
 • Beviljats nytt patent i USA som förbättrar upplösning och stabilitet i 3D-printing.

Övriga väsentliga händelser under 2022
Freemelt har:

 • Etablerat försäljningsnätverk med ledande återförsäljare i Europa samt Nordamerika.
 • Erhållit sammantaget åtta nya order från kunder i Europa och Nordamerika.
 • Beviljats patent för ProHeat™ samt ett nytt patent beviljat i USA som förbättrar upplösning och stabilitet i 3D-printing.
 • Lanserat industrimaskinen eMELT® samt mjukvaran Pixelmelt som optimerar smältprocessen.

Väsentliga händelser efter perioden
Freemelt har:

 • Erhållit order överstigande 1 MSEK för materialutveckling från United Kingdom Atomic Energy Authority, UKAEA. Freemelt ska utveckla nya metoder för 3D-printing i volfram till fusionskraftverk.
 • Utsett Eric Bert till regionchef för Freemelt i Nordamerika.

VD-ord i sammandrag
2022 avslutades starkt med vårt bästa kvartal hittills. Freemelt är i dag en av de ledande leverantörerna inom avancerad additiv tillverkning – ett område fyllt av innovativa kunder, beredda att betala för maskiner som möter deras höga krav på kvalitet, effektivitet samt anpassningsförmåga.

Vi har redan skapat en stark position genom forskningsmaskinen Freemelt ONE, med lanseringen av industrimaskinen eMELT har Freemelt stora möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar.

Freemelt fortsätter att utvecklas mycket snabbt – och under fjärde kvartalet togs ytterligare viktiga kommersiella steg. Det syns både finansiellt och i antalet nya affärer. Vår första maskin för additiv tillverkning – den forskningsinriktade Freemelt ONE – har fått ett starkare mottagande bland universitet och forskningsinriktade institutioner än vi vågade hoppas på.

Under kvartalet har också utvecklingen av vår maskin för kommersiell produktion – eMELT – fortskridit i hög fart. Med den öppnas en helt ny marknad och intresset är mycket stort bland de företag vi varit i kontakt med. Det märktes inte minst under världens största mässa för 3D-printing – Formnext i Frankfurt. Där vi lanserade eMELT, vår nya industrimaskinen. eMELT bygger på grundtekniken från Freemelt ONE, men har ett unikt fyrkammar upplägg som innebär att fyra produkter kan byggas parallellt, vilket genererar en världsledande produktivitet.

Freemelt fortsätter sin resa att strukturera företaget för att nå en uthållig och skalbar organisation som kan hantera den fortsatta kraftiga affärstillväxten på ett effektivt sätt. Under 2022 fortsatte Freemelt att kraftigt expandera organisationen i antal medarbetare (+36% vs 2021), men också med ny spetskompetens för att bredda kapaciteten inom 3D-Printing. Företaget har också stärkt sitt strategiska ledarskap med rekryteringen av en extern CEO med lång kommersiell erfarenhet samt en ny CFO.

Länk till kvartalsrapporten
https://freemelt.com/investerare/finansiella-rapporter/?lang=sv

Certified adviser
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2023-02-21