Freemelt i strategiskt samarbete med 3DMZ – Accelererar industrialiseringen av additiv tillverkning på den europeiska marknaden

3 jul 2024

Freemelt har ingått ett strategiskt samarbete med 3DMZ (3D Makers Zone), i syfte att accelerera utvecklingen av additiv tillverkning som en innovativ och effektiv tillverkningsteknologi för serieproduktion av industriella applikationer, via eMELT.

Som ett resultat av de ökade kommersialiseringsinsatserna ser Freemelt ett stort intresse och en växande efterfrågan från europeiska industriföretag inom materialprocessutveckling och applikationsutveckling genom Freemelts E-PBF (Electron Beam Powder Bed Fusion) teknologi.

Industriföretag som går från konventionell tillverkning till additiv tillverkning (AM) upplever stora utmaningar, särskilt avseende kompetens och stöd inom materialprocessutveckling och applikationsutveckling. Dessa brister utgör stora hinder för en effektiv övergång till serieproduktion via AM-teknologi och en transformation mot en mer innovativ, kostnadseffektiv, lokal och hållbar tillverkningsindustri.

För närvarande upplever Freemelt en betydande efterfrågan på support för materialprocessutveckling och applikationsutveckling av kritiska komponenter i volfram för applikationer inom försvar och energi, industrier med ett starkt behov av att etablera innovativ och lokal tillverkning för att säkra leveranskedjor.

För att möta den ökade efterfrågan har Freemelt inlett ett strategiskt samarbete med 3DMZ, baserat på AM Campus Amsterdam, Nederländerna i syfte att stödja industriföretag i övergången till AM och accelerera industrialiseringen av AM. 3DMZ är en teknologi- och innovationshub med omfattande kunskap och erfarenhet inom industriell AM, med ett brett utbud av AM-system representerade i sin anläggning. Genom strategiska partnerskap stödjer 3DMZ globala industriföretag i övergången från traditionell tillverkning till industriell serieproduktion via AM. Inom samarbetet avser 3DMZ att etablera ett nytt metallfältlabb och investera i en eMELT-iD maskin under Q4 2024.

Genom samarbetet med 3DMZ kommer Freemelt att exponeras för nya affärsmöjligheter inom industrisegmenten, och med sin unika teknologi och produkter spela en avgörande roll för att accelerera industrialiseringen av AM i syfte att öka konkurrenskraften för den europeiska och holländska industrin. 3DMZ och Freemelt har tillsammans arrangerat en innovationsmiddag med utvalda industriföretag, forskningsinstitut och lokala myndigheter där alla deltagare signerat en avsiktsförklaring att använda det nyetablerade fältlabbet för applikationsutveckling via eMELT-iD.

Freemelts VD Daniel Gidlund kommenterar:
”Som ett resultat av våra intensifierade kommersialiseringsinsatser upplever vi ett kraftigt ökat intresse från europeiska industriföretag avseende support med materialprocessutveckling och applikationsutveckling, varför samarbetet med 3DMZ är kritiskt då det kommer stärka vår kapacitet att möta den ökade efterfrågan och att stödja industrikunder i övergången från traditionell tillverkning till additiv tillverkning.”

3DMZ VD Herman van Bolhuis kommenterar
”Vi är glada över att inleda detta samarbete i en tid när AM-marknaden snabbt utvecklas med ett accelererande behov från den tillverkande industrin av att etablera digitala tillverkningsmetoder. Freemelt erbjuder nästa generations 3D printers, och vi ser fram emot att utvecklas tillsammans och forma detta nya fältlabb. Genom samarbetet kommer AM Campus Amsterdam att utöka sitt redan omfattande utbud av lösningar och maskiner inom additiv tillverkning och vi kommer bjuda in flera industriella partners att delta i det nya ekosystemet.”

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2024-07-03