Freemelt utser Eric Bert till regionchef för Nordamerika

20 feb 2023

– Etablerar amerikanskt dotterbolag för fortsatt expansion

Nasdaq First North-noterade Freemelt – ett högteknologiskt kommersiellt bolag vars banbrytande lösningar skapar nya förutsättningar för snabb tillväxt inom 3D-Printing utser Eric Bert till den nyinrättade positionen som regionchef för Nordamerika. Hans fokus kommer inledningsvis vara att sälja och etablera försäljnings- och servicefunktioner för att påskynda framgången på de snabbt växande marknaderna i USA och Kanada. Eric Bert tillträder sin tjänst den 6 mars 2023.

Eric Bert har mer än 35 års erfarenhet från innovativa teknikbolag, inklusive 15 år i ledande kommersiella roller i 3D-printingföretag. Han kommer närmast från rollen som Senior Vice President – Commercial på Inkbit. Tidigare har Eric Bert varit chef för Arcam i Nordamerika och Senior Vice President för Global försäljning Arcam EBM. Inom Stratasys, den största leverantören av 3D-printing-utrustning i världen, var han med och byggde upp en stor försäljningsorganisation och ledde företagets historiskt snabba tillväxt.

"Freemelts växande framgång i Nordamerika innebär en spännande möjlighet för mig att ansluta till teamet och påskynda expansionen av verksamheten och affärsframgångarna i Nordamerika", säger Eric Bert och fortsätter:

"Jag har god förståelse för arbetssättet i ett snabbväxande företag och har varit med att utveckla mindre skalbara bolag till framgångsrika storbolag. Jag ser fram emot att göra denna resa också på Freemelt, där allt är på plats för en fortsatt snabb expansion."

"Eric Berts erfarenhet av försäljning, produktutveckling och ledarskap gör honom väl lämpad att leda expansionen på den snabbt växande nordamerikanska marknaden. Med Eric ser vi fram emot en acceleration av vår tillväxt i regionen", säger Daniel Gidlund, VD på Freemelt.

Initialt kommer fokus att ligga på att sälja och samtidigt etablera ett nätverk av försäljningsagenter och distributörer för Freemelt ONE och e-MELT i USA och Kanada. Nästa steg blir att anställa och bygga en lokal serviceverksamhet, tillsammans med ett utökat direktförsäljningsteam för att hantera och stödja den växande installerade basen av Freemelt-system i regionen.

"Efterfrågan på forskning och utveckling i USA är stark idag och förväntas förbli så. Freemelts nuvarande produkter har på kort tid nått en hög uppskattning från användarna i Nordamerika, så med en ökad lokal närvaro förväntar jag mig att försäljningen och installationerna kommer att öka i snabb takt, säger Eric Bert. "

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2023-02-20