Freemelts Holding AB:s ordförande, Carl Palmstierna, har utökat sitt innehav i bolaget

23 feb 2022

Carl Palmstierna, ordförande i Freemelt Holding AB har genom sitt bolag Palmstiernainvest AB utökat sitt innehav i Freemelt Holding AB med 30 858 aktier. Aktiekursen var 9,77 SEK och totalt var investeringen på ca 300 kSEK. Transaktionen genomfördes 22 februari, 2022.

Om Carl Palmstierna
Styrelseordförande i Freemelt Holding AB sedan 2021

Dessförinnan styrelseordförande i Freemelt AB mellan 2017–2021

Carl Palmstierna är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2022-02-23