Freemelts Holding AB:s ordförande, Carl Palmstierna, har utökat sitt innehav i bolaget

10 dec 2021

Carl Palmstierna, ordförande i Freemelt Holding AB har utökat sitt innehav i Freemelt Holding AB med 30 000 aktier. Transaktionen genomfördes 9 december, 2021.

Om Carl Palmstierna
Styrelseordförande i Freemelt Holding AB sedan 2021
Dessförinnan styrelseordförande i Freemelt AB mellan 2017–2021
Carl Palmstierna är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2021-12-10