Freemelts Holding AB:s styrelseledamot, Cecilia Jinert Johansson, har utökat sitt innehav i bolaget

31 maj 2022

Cecilia Jinert Johansson, styrelseledamot i Freemelt Holding AB har utökat sitt innehav i Freemelt Holding AB med 10 000 aktier. Genomsnittlig aktiekurs var 10,58 SEK och totalt var investeringen på ca 106 kSEK. Transaktionerna slutfördes den 30 maj, 2022.

Om Cecilia Jinert Johansson
Styrelseledamot i Freemelt Holding AB sedan 2021
Cecilia Jinert Johansson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2022-05-31