Intervju med CEO Ulric Ljungblad och CTO Per Woxenius

13 jul 2021

I Finansrävens senaste pod intervjuas Ulric Ljungblad och Per Woxenius hur de ser på 3D-skrivar branschen i allmänhet och Freemelt i synnerhet.

I intervjun ger Ulric och Per sin syn på Freemelt och dess roll inom 3D-skrivarbranschen. Andra saker som berörs är open source, befintliga produkter och hur man ser på framtiden.
Välkomna att lyssna! Intervjun är 18 minuter lång.

Finansräven är en pod som drivs av Dagens PS. Intervjun är på svenska:
Högteknologiska bolaget tar 3D-printing till en ny nivå – Dagens PS

Back to all news ⟶