Valberedning för Freemelt Holding AB (publ) inför årstämman 2023

16 mar 2023 | Regulatory

Valberedningen i Freemelt Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman den 25 maj 2023 och utgörs av:
Namn Representerande Befattning

Peter Wolpert (VD) representerar Industrifonden
Erik Nerpin (Styrelseordförande & medgrundare) representerar Blasieholmen Investment Group

Valberedningens uppdrag är att bereda och lämna förslag till årsstämman 2023 avseende ordförande vid årsstämman, kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen, styrelsearvode och annan ersättning för styrelsearbete till var och en av styrelseledamöterna, val och arvodering av bolagets revisor och, i förekommande fall, principer för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till admin@freemelt.com.

Information om valberedningens ledamöter finns även på bolagets hemsida www.freemelt.com.

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2023-03-16