VD och ledande befattningshavare tecknar personaloptioner

18 aug 2023 | Regulatory

I enlighet med beslut på bolagsstämman den 25 maj, 2023, har Freemelt inrättat ett långfristigt incitamentsprogram genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner – “Incitamentsprogram 2023/2027”. VD och två ledande befattningshavare har tecknat totalt 1 140 000 personaloptioner. Den potentiella utspädningen uppgår till 2,4 %.

Daniel Gidlund CEO 500 000
Martin Granlund CFO 500 000
Lisa Törsäter Chief Marketing Officer 140 000

Antalet kvarstående personaloptioner i incitamentsprogrammet som bolaget har möjlighet att ge ut uppgår efter teckning till 1 195 661.

Styrelsen anser att ett incitamentsprogram är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Certified adviser
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2023-08-18